top of page
Ara
  • Deniz Kilicgedik Sazak

Finansal Krizlerde Endüstri Psikolojisinin Yeri

Güncelleme tarihi: 1 May 2020


Finansal kriz ve teknolojinin etkilerini bireysel olarak hissettiğimiz bu günlerde, kurumlar da ister istemez etkileniyor. Çoğu şirket harcamalar, üretim ve iş gücünde kısıtlamalara giderken, artan ekonomik sıkıntı organizasyonel değişim ve gelişimleri de yanında getiriyor.
Yaşanan kurumsal değişimlerin etkilerini ve Endüstri Psikologlarının görevlerini kısaca şöyle açıklayabiliriz:

1. Finansal kısıtlama ve maliyet konuları göz önünde olduğunda; çalışan bağlılığını, motivasyonunu ve verimini arttırmak ve işten çıkmaları azaltmak da daha önem kazanıyor. Kriz ortamında performansı ve takım çalışmalarını güçlendirmek, kurumlar için hayati önem taşıyabiliyor.

2. Kurumsal kriz ortamlarında yöneticilerden çalışanlara kadar her kesimde artan baskı ile bireylerin psikolojik sağlığın korunması için gerekli önemler alınmalı ve kişisel sorunlarına daha çok ilgi gösterilmeli.

3. Endüstri Psikologları çalışanların daha motive olmasını, iyi yönetilmesini, sağlıklı, yaratıcı ve verimli olmasını destekler. Bu da sürekli olarak uygulanan çalışan eğitim ve gelişim programlarının ihtiyacını özellikle böyle dönemlerde daha da etkin kılıyor. Kriz dönemlerinde liderler açısından önemli olan hızlı karar verme, ekip çalışması ve yenilikçilik gibi beceriler kazandıran eğitim ve gelişim programları uygulanmalı.

4. Küresel şirketlerin çalışma alanlarının çoğalması ve artan iletişim olanakları dünyanın farklı yerlerinde bulunan kişilerin sürekli olarak irtibatta kalmasını ve insanların da aslında baskı ve iş streslerinin artmasına neden oldu. Bu tur kültürel farklılıklarla baş etme mecburiyetinde olan kurumlar ve çalışanlar oluşabilecek anlaşmazlık ve iletişim sorunlarını önlemek yine kurum psikologlarının görevleri arasında yer alıyor.

5. Gelişen teknoloji ve küreselleşmenin sonucu olarak artan evden çalışma ve kısa dönem kontratları, robotların mavi yaka çalışanlarının yerlerini alması gibi etkenler çalışan ve kurum arasındaki psikolojik kontratı ve bağlılığı da etkiliyor. Aynı kurumda uzakta çalışan ve ofiste çalışan kişilerin baskı altında olmadan, aynı verimi ve bağlılığı kurmaları kurumların zor zamanları atlatmaları için çok önemli.

Endüstri Psikologlarının değişimler sırasında temel amacı psikolojik teoriler kapsamında çalışanların davranışlarını anlayıp, iş verimlerini güçlendirecek çözümler üretip, sağlıklarını korumak, yapılan işte mutlu olmalarını sağlayıp, ayni zamanda da kurumun gelişmesini ve yapılan değişimlerin sürekliliğini sağlamaktır.

bottom of page